POSKYTUJEME


  • Posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických
    zariadení podľa zákona č. 513/2009 Z.z. §16

  • Overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností podľa zákona č. 513/2009 Z.z. §17

  • Vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických
    zariadeniach elektrických podľa zákona č. 513/2009 Z.z. §18


PONUKA SLUŽIEB

Preverenie organizácií

Úradné skúšky


Posúdenie dokumentácie

Skúšky odb. spôsobilosti ​

V čom sa odlišujeme od konkurencie?


Ponúkame odborné služby za prijateľnú cenu

Snažíme sa vychádzať zákazníkovi v ústrety

Ponúkame zákazníkom bezplatné poradenstvo