O nás

Spoločnosť AVDOP s r.o. vznikla v roku 2011, so zameraním na činnosti v oblasti určených technických zariadení elektrických, prednostne v oblasti zabezpečovacej a oznamovacej techniky. Hlavná činnosť bola vykonávanie revízií určených technických zariadení elektrických. Súčasne vykonávala odborné prehliadky a odborné skúšky, (revízie) vyhradených technických zariadení elektrických, ktoré vykonáva aj v súčasnosti. V roku 2012 prešla spoločnosť transformáciou so zameraním sa na vykonávanie inšpekcií, úradných skúšok, vypracovávanie odborných stanovísk k dokumentácií na určených technických zariadeniach ako poverená právnická osoba Dopravným úradom. V portfóliu spoločnosti je vykonávanie uvedených činností na určených technických zariadeniach elektrických, plynových, tlakových, zdvíhacích a dopravných.

Naše ciele

  • Rozšírenie činnosti spoločnosti o oblasti vzdelávania pre zdvíhacie, dopravné, tlakové a plynové zariadenia
  • Rozšírenie činnosti spoločnosti ako notifikovaná osoba.
  • Zabezpečenie vysokej úrovne vzdelávania v oblasti elektrotechniky na dráhach pomocou prezentácií
  • Publikačná činnosť v odborných časopisoch pre oblasť UTZ

Uvedené činnosti vykonáva spoločnosť AVDOP s r.o. aj na zváranie dráhových vozidiel a zváranie koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií. Taktiež sa zaoberá inšpekčnou činnosťou pre nedeštruktívne skúšanie. Inšpekcie (overovanie odbornej spôsobilosti firiem za účelom vydania oprávnenia na určených technických zariadeniach) vykonáva spoločnosť AVDOP s r.o. pre spoločnosti a živnostníkov s pôsobením na dráhach Slovenskej republiky a aj pre zahraničné spoločnosti so záujmom vykonávať určené činnosti na dráhach Slovenskej republiky. Úradné skúšky, (overovanie splnenia požiadaviek a schvaľovanie spôsobilosti na prevádzku a v prevádzke určených technických zariadení) vykonáva spoločnosť na dráhach s pokrytím územia dráh Slovenskej republiky. Spoločnosť AVDOP s r.o. spolupracuje s projekčnými organizáciami a  vykonáva posúdenie technickej a konštrukčnej dokumentácie.

Uvedené činnosti vykonáva spoločnosť AVDOP s r.o. aj na zváranie dráhových vozidiel a zváranie koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií. Taktiež sa zaoberá inšpekčnou činnosťou pre nedeštruktívne skúšanie. Inšpekcie (overovanie odbornej spôsobilosti firiem za účelom vydania oprávnenia na určených technických zariadeniach) vykonáva spoločnosť AVDOP s r.o. pre spoločnosti a živnostníkov s pôsobením na dráhach Slovenskej republiky a aj pre zahraničné spoločnosti so záujmom vykonávať určené činnosti na dráhach Slovenskej republiky. Úradné skúšky, (overovanie splnenia požiadaviek a schvaľovanie spôsobilosti na prevádzku a v prevádzke určených technických zariadení) vykonáva spoločnosť na dráhach s pokrytím územia dráh Slovenskej republiky. Spoločnosť AVDOP s r.o. spolupracuje s projekčnými organizáciami a  vykonáva posúdenie technickej a konštrukčnej dokumentácie.

KONTAKTUJTE NÁS

Na našich stránkach používame súbory cookies. Pomáhajú nám vylepšovať web a služby. Súhlasíte s ich používaním?