Spoločnosť AVDOP s. r. o. vznikla v roku 2011, so zameraním na činnosti v oblasti určených technických zariadení elektrických, prednostne v oblasti zabezpečovacej a oznamovacej techniky. Hlavná činnosť bola vykonávanie revízií určených technických zariadení elektrických. Súčasne vykonávala odborné prehliadky a odborné skúšky, (revízie) vyhradených technických zariadení elektrických, ktoré vykonáva aj v súčasnosti. V roku 2012 prešla spoločnosť transformáciou so zameraním sa na vykonávanie inšpekcií, úradných skúšok, vypracovávanie odborných stanovísk k dokumentácií na určených technických zariadeniach ako poverená právnická osoba Dopravným úradom. V portfóliu spoločnosti je vykonávanie uvedených činností na určených technických zariadeniach elektrických, plynových, tlakových, zdvíhacích a dopravných.

Naše ciele

  • Rozšírenie činnosti spoločnosti o oblasti vzdelávania pre zdvíhacie, dopravné, tlakové a plynové zariadenia
  • Rozšírenie činnosti spoločnosti ako notifikovaná osoba.
  • Zabezpečenie vysokej úrovne vzdelávania v oblasti elektrotechniky na dráhach pomocou prezentácií
  • Publikačná činnosť v odborných časopisoch pre oblasť UTZ

Uvedené činnosti vykonáva spoločnosť AVDOP s. r. o. aj na zváranie dráhových vozidiel a zváranie koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií. Taktiež sa zaoberá inšpekčnou činnosťou pre nedeštruktívne skúšanie. Inšpekcie (overovanie odbornej spôsobilosti firiem za účelom vydania oprávnenia na určených technických zariadeniach) vykonáva spoločnosť AVDOP s. r. o. pre spoločnosti a živnostníkov s pôsobením na dráhach Slovenskej republiky a aj pre zahraničné spoločnosti so záujmom vykonávať určené činnosti na dráhach Slovenskej republiky. Úradné skúšky, (overovanie splnenia požiadaviek a schvaľovanie spôsobilosti na prevádzku a v prevádzke určených technických zariadení) vykonáva spoločnosť na dráhach s pokrytím územia dráh Slovenskej republiky. Spoločnosť AVDOP s. r. o. spolupracuje s projekčnými organizáciami a  vykonáva posúdenie technickej a konštrukčnej dokumentácie.

Uvedené činnosti vykonáva spoločnosť AVDOP s. r. o. aj na zváranie dráhových vozidiel a zváranie koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií. Taktiež sa zaoberá inšpekčnou činnosťou pre nedeštruktívne skúšanie. Inšpekcie (overovanie odbornej spôsobilosti firiem za účelom vydania oprávnenia na určených technických zariadeniach) vykonáva spoločnosť AVDOP s. r. o. pre spoločnosti a živnostníkov s pôsobením na dráhach Slovenskej republiky a aj pre zahraničné spoločnosti so záujmom vykonávať určené činnosti na dráhach Slovenskej republiky. Úradné skúšky, (overovanie splnenia požiadaviek a schvaľovanie spôsobilosti na prevádzku a v prevádzke určených technických zariadení) vykonáva spoločnosť na dráhach s pokrytím územia dráh Slovenskej republiky. Spoločnosť AVDOP s. r. o. spolupracuje s projekčnými organizáciami a  vykonáva posúdenie technickej a konštrukčnej dokumentácie.